0312 264 44 35
0555 997 87 93
555 997 87 93
teknikyapi06@gmail.com
Hava Durumu

Ankara

İstatistik
Aktif Ziyaretçi : 1
Toplam Ziyaretçi : 9710
Teknik Yapı Denetim
Yapı Denetim işlemlerin yapılması için gerekli evrak listesini bulabilirsiniz.

1. Tapu

2. Çap

3. Röperli Kroki

4. İmar Durumu

5. İnşaat İstikamet Rölevesi

6. Aplikasyon Krokisi

7. Gerekiyorsa Kot Kesit

8. Proje Müellifi; Mimar, İnş. Müh. , Mak. Müh. Elk. Müh. ,Jeo. Müh. ,Harita Müh. ’nin Büro Tescil Belgesi , Proje Tescil Belgesi ve Büyükşehir Belediye Kayıt Belgesi

9. Eski eser uygulamalarda; yukarıdaki belgelerin dışında, röleve, restitüsyon ve restorasyon projelerine ilaveten Kurul Kararları ile fotoğraf albümü

10. Mimari, Statik , Elektrik ve Makine Uygulama Projeleri.

11. Zemin Etüd Raporu

12. Statik Hesaplar

13. Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi

14. Yapı Denetim Bedeli Banka Dekontu. (İnşaat alanı 1000 m2´den büyük olanlar için 1. Taksit Dekontu.) (Aslı)

15. Yapı Müteaahhiti ;
Şirket ise; (Ticaret Sicil Gazetesinde "inşaat yapabilir" ibaresi geçmek zorunda , Ticaret Odası Kayıt Sicil Sureti, Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi )
Şirket değil ise; Şirket kuracak ve kurduğu şirket’in ünvanını ve Ticaret Sicil nosunu firmamıza  bildirecek. 

16. Mal Sahibi ile Müteahhit arasındaki Yapım Sözleşmesi ; Mal Sahibi kendisi Müteahhit ise Noterden Taahhütname

17. Vergi Levhasının Fotokopisi

18. İmza Sirküleri

19. Bayındırlık ve İskan Bakanlığına gönderilmek üzere düzenlenecek Y.İ.B. Formu